De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Tijdschrift

Elke afdeling heeft een tijdschrift waarin ook plaats is voor regionaal nieuws. Tijdschriften verschijnen vier maal per jaar. De artikels behandelen allerlei natuurwaarnemingen, gebeurtenissen in de reservaten of erbuiten, acties waarmee we bezig zijn, agenda met de activiteiten,....

Leden van Natuurpunt uit ons werkingsgebied ontvangen automatisch het tijdschrift van de afdeling die in hun stad/gemeente actief is (respectievelijk Natuur.stad, Schijnbeemden of Natuurpunt Voorkempen). 

Geïnteresseerden kunnen ook het tijdschrift van andere afdelingen ontvangen door overschrijving van €10,00 per jaargang op het rekeningnummer van de betreffende afdeling:

  • Voor Natuur.stad is dat op rekeningnummer BE60 5230 8051 9270 van Natuurpunt Antwerpen Stad met vermelding van "Natuur.stad", lidnummer, naam en adres.
  • Voor Schijnbeemden is dat op rekeningnummer BE50 9794 2803 3218 van Natuurpunt Schijnbeemden met vermelding "Schijnbeemden", lidnummer, naam en adres.
  • Voor Voorkempen is dat op rekeningnummer van BE80 7512 0545 9477 van Natuurpunt Voorkempen met vermelding "contactblad", lidnummer, naam en adres.