De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Verslag werkdag in De Pont

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Het moerasgebied De Pont in Schilde is zonder twijfel de parel van de Schijnvallei. En parels moet je koesteren. Daarom trok het beheerteam op 3 oktober naar De Pont voor een werkdag.

Gewapend met bosmaaier, sikkel en kapmes werd hard gewerkt om de waterplant lisdodde terug te dringen. Schijnvallei was erbij en vroeg uitleg aan conservator Fons Bresseleers.

Schijnvallei: De Pont wordt al lang beheerd door het beheerteam. Wat hebben jullie vandaag precies gedaan Fons?

Fons: “In De Pont vind je heel wat variatie. Bos, ruigte, een vijver met open water, rietlanden en hooiweiden. Aan de rand van het water hebben we gemerkt dat de planten lisdodde en egelskop sterk zijn uitgebreid. Ook aan de schuilhut die regelmatig gebruikt wordt door natuurfotografen staat het vol lisdodde. Het moerasgebied groeit dicht en dat willen we niet. In het beheerplan van De Pont hebben we vastgelegd dat het gebied open moet blijven.”

Schijnvallei: Hoe komt het dat er plots zo veel lisdodde groeit?

Fons: “Dat heeft te maken met een samenloop van omstandigheden. In samenwerking met de AWW pompen we vanaf het voorjaar tot laat in de zomer om de twee weken water in het gebied. De droge zomerperiode heeft ervoor gezorgd dat planten zoals lisdodde sterk zijn uitgebreid. Maar er is nog een tweede reden. De paarden die dit jaar De Pont begrazen lusten blijkbaar geen lisdodde en egelskop. En ook daarvan hebben de planten geprofiteerd. Vanaf volgend jaar zetten we opnieuw Galloway runderen in. Zij houden lisdodde beter onder controle.”

Schijnvallei: Hoe zorg je er dan nu voor dat die plant wordt teruggedrongen?

Fons: “Lisdodde is een plant die voorkomt op plaatsen tussen de overgang van water en land. Soms groeit lisdodde ook in het water, maar nooit op diepe plaatsen. We snijden lisdodde onder water af. En waar mogelijk proberen we lisdodde en egelskop zoveel mogelijk uit te trekken met wortels en uitlopers.”

Schijnvallei: En voor lisdodde die niet aan de oever, maar in het water groeit gebruiken jullie een bad!?

Fons: “Dat klopt (lacht). We gaan in het water met lieslaarzen en waden door het moeras tot waar lisdodde groeit. Nadat we de plant hebben uitgetrokken of afgesneden leggen we het plantmateriaal in onze badkuip. Zo kunnen we de rest van de plant makkelijk afvoeren. Op de vaste grond gooien we het op een hoop. Dat is interessant  voor dieren die er onder kruipen en het als slaapplaats gebruiken.”

Schijnvallei: Dat klinkt als een modderige bedoening.

Fons: “Dat is het ook. Je ziet zwart van onder tot boven. Maar je moet er iets voor over hebben als je aan natuurbeheer wil doen.” (lacht)

Schijnvallei: Fons, bedankt voor het gesprek.

Fons: “Graag gedaan.”

Tekst: Philip Barbaix

Wil je graag mee natuur beheren?

Neem dan contact op met het secretariaat. Elke maand organiseert het beheerteam een werkdag in één van onze natuurgebieden. Voor elk gebied werd een beheerplan opgesteld in functie van te behouden natuurwaarden.

Je hebt geen kennis van natuurbeheer nodig.  Onze vaste vrijwilligers zetten je graag op weg.