De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Persbericht: "Paling vanuit de Schelde terug het Schijn laten opzwemmen"

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Natuurpunt pleit voor natuurlijk Schijn door de stad

Het Schijn stroomde vroeger door de stad en zorgde lang voor zuiver drinkwater voor de Antwerpenaars. In die tijd migreerden vissen zoals de paling nog vanuit de Schelde het Schijn op, om er kuit te schieten.

Paling vanuit de Schelde het Schijn op

Het Schijn met de Schelde verbinden is goed voor mens én natuur: "Als paling terug het Schijn kan op- en afzwemmen, vergroten we terug zijn overlevingskansen doordat er genetische uitwisseling kan bestaan tussen palingen in het Schijn en deze in de Schelde. Natuurlijk zullen ook tal van andere soorten er voordeel bij hebben" zegt Jens Verwaerde, voorzitter van Natuurpunt Schijnvalleien reeds jaren begaan met het Schijn.

Nog nooit zo realistisch als nu

"Het Schijn terug door de stad laten stromen heeft tal van voordelen, niet alleen voor de natuur" zegt Verwaerde. "Water zorgt in een stad voor een belevingswaarde. Je ziet dan ook dat grondprijzen bij water altijd hoger liggen. Water in de stad zorgt ook voor verkoeling en zal de wateroverlast mee helpen voorkomen".

Een Schijn-Scheldeverbinding die doorheen een aantal nieuw in te richten groengebieden stroomt, is volgens Natuurpunt Schijnvallei de beste optie. De studie die de stad bestelde  bevestigt dat deze terugkeer van het Schijn in de stad ook technisch realiseerbaar is tussen Spoor Oost, Lobroekdok en de omgeving van de Royerssluis.

In de plannen van de ontwerpteams om de Antwerpse ring te overkappen, krijgt het Schijn een prominente plaats. "Het is dus nu het moment om deze rivier terug door de stad te laten stromen" zegt Jens Verwaerde. "Daarmee wordt in één klap de hele noordelijke ringzone opgewaardeerd.

Stad beslist

De Schijn-Scheldekwestie komt weldra op het college van Burgemeester en Schepenen. Natuurpunt vraagt het college om deze historische kans te grijpen en te kiezen voor de Schijn-Scheldeverbinding. De beslissing ligt bij het kabinet Van de Velde.