De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Behaag... natuurlijk 2020

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Ook dit jaar nemen de verschillende afdelingen van Natuurpunt Schijvallei deel aan de behaagactie waarmee we het aanplanten van streekeigen hagen willen bevorderen. De actie gaat door in alle gemeenten en districten van ons werkingsgebied met uizondering van Wommelgem dat slechts 2-jaarlijks deelneemt. Vanaf 1 september kan je er terecht voor inheems plantgoed tegen voordelige prijzen. En de natuur vaart er wel bij!

Waarom streekeigen groen?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U kan vanaf 1 september tot 30 oktober 2020 tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon?

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie?

Autochtoon plantgoed was echter tot nog toe niet voldoende voorhanden voor een actie als de onze. Maar alles evolueert, ook deze problematiek. ANB en INBO hebben locaties met autochtone planten geselecteerd. Met zaad hiervan afkomstig kunnen kwekers autochtone planten kweken. Ook onze leverancier doet mee aan dit project.

Volgende soorten in de aangeboden haagpakketten zijn niet enkel streekeigen, maar zelfs autochtoon: beuk, egelantier, fladderiep, Gelderse roos, gewone vlier, haagbeuk, hazelaar, hondsroos, meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, vogelkers, winterlinde, zoete kers, zomereik en zwarte els.

Aanbod

De behaagactie voorziet in haagplanten, klimplanten, fruitbomen en knotpoten. Speciaal om de solitaire bijen te helpen zit er ook deze keer weer een bijenhotel en een bijenbosje in het aanbod.

Let wel op: het aanbod kan verschillen van gemeente tot gemeente! Niet elke gemeente biedt alle pakketten aan en sommige gemeentes hebben een extra aanbod.

Klik hier voor de folder met beschrijving van de pakketten, planten en onderhoudstips.

Hoe bestellen?

Heel eenvoudig! In het informatieblad of op de website van uw gemeente vindt u de beschrijving van het lokale aanbod, de wijze van betaling en het bestelformulier (Borsbeek, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem en Zoersel). Het bestelformulier dient uiterlijk 30 oktober 2020 ingediend te worden (opgelet: voor Schilde is dit uiterlijk 23 oktober 2020 en voor Malle en Zoersel uiterlijk 25 oktober).

Voor Antwerpen (districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne) verlopen de bestellingen via ons secretariaat. Een beschrijving van de aangeboden pakketten en bestelwijze van vindt u in deze folder. Het bestelformulier dient uiterlijk 30 oktober 2020 in ons bezit te zijn.

Wanneer afhalen?

Op zaterdag 28 november 2020 op volgende uren en plaatsen:
Antwerpen: 10u-12u in 't Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout
Borsbeek: 12u-14u in Loods 30 op Fort III, Borsbeek
Malle: 10u-12u in het gemeentemagazijn, Nijverheidsstraat 7, Oostmalle
Ranst: 10u-13u in de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105, Ranst
Schilde: 12u-14u in de Dienst der werken, Rozenhoek 2, Schilde
Wijnegem: 14u-16u in het oud recyclagepark, Lazaretstraat 38, Wijnegem
Zoersel: 10u-12u in de schuur van de groendienst in het park Halle Hof, Kasteeldreef 55, Halle

Meer info

Antwerpen: secretariaat 03 354 55 06
Borsbeek: Milieudienst 03 320 94 02
Malle: Natuurpunt Voorkempen
Ranst: Dienst Omgeving 03 470 10 83
Schilde: Milieudienst 03 380 16 12
Wijnegem: Dienst Leefmilieu 03 288 21 10
Zoersel: Natuurpunt Voorkempen of 0478 73 77 07