De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Behaag... Natuurlijk 2019

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Ook dit jaar nemen de verschillende afdelingen van Natuurpunt Schijvallei deel aan de behaagactie waarmee we het aanplanten van streekeigen hagen willen bevorderen. En dit jaar gaat de actie voor het eerst door in alle gemeenten en districten van ons werkingsgebied. Vanaf 1 september kan je dus overal terecht voor inheems plantgoed tegen voordelige prijzen. En de natuur vaart er wel bij!

Waarom streekeigen groen?

Hagen, houtkanten en bomenrijen zijn in ons cultuurlandschap vaak de enige verbindingswegen tussen de overgebleven natuurgebieden. Gemengde hagen en houtkanten in landelijke gebieden en privé-tuinen kunnen samen groene linten vormen en zo gedeeltelijk zorgen voor vervanging van de verdwenen struwelen, houtkanten en hakhoutbosjes. Op deze wijze zal de waarde van het landschap zowel voor plant en dier als voor de wandelaar verhogen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen. U kan vanaf 1 september tot 31 oktober 2019 tegen sterk verlaagde prijzen streekeigen haagplanten aankopen. De voordelen van streekeigen groen tegenover uitheems (sier-)groen zijn immers talrijk. Streekeigen bomen en struiken groeien sneller, zijn beter bestand tegen de grillen van ons klimaat en allerlei ziekten... en zijn heel wat vriendelijker voor uw portemonnee.

Autochtoon plantsoen

Inheems of autochtoon?

Een plantensoort is inheems in Vlaanderen als Vlaanderen binnen het natuurlijke verspreidingsgebied van de soort ligt. Een individuele plant is autochtoon of oorspronkelijk inheems in een bepaalde streek in Vlaanderen, als deze een nakomeling is van planten die zich sinds hun spontane vestiging na de laatste ijstijd altijd natuurlijk hebben verjongd, of die kunstmatig vermeerderd werden met strikt lokaal materiaal. Een zomereik afkomstig uit de Balkan is dus niet autochtoon in Vlaanderen, maar de soort zomereik is hier wel inheems.

Autochtone struiken in de behaagactie?

Autochtoon plantgoed was echter tot nog toe niet voldoende voorhanden voor een actie als de onze. Maar alles evolueert, ook deze problematiek. ANB en INBO hebben locaties met autochtone planten geselecteerd. Met zaad hiervan afkomstig kunnen kwekers autochtone planten kweken. Ook onze leverancier doet mee aan dit project.

Volgende soorten in de aangeboden haagpakketten zijn niet enkel streekeigen, maar zelfs autochtoon: beuk, egelantier, Gelderse roos, gewone vlier, haagbeuk, hazelaar, hondsroos, kardinaalsmuts, lijsterbes, meidoorn, rode kornoelje, sleedoorn, sporkehout, veldesdoorn, vogelkers, winterlinde, zoete kers, zomereik en zwarte els.

Aanbod

De behaagactie voorziet in haagplanten, klimplanten, bomen en knotpoten. Speciaal om de solitaire bijen te helpen zit er ook deze keer weer een bijenhotel en een bijenbosje in het aanbod.

Als toemaatje worden er dit jaar 2 soorten als 'Boom van het Jaar' aangeboden (kweepeer en vogelkers) en tevens zijn er ook enkele fruitboomsoorten in het aanbod opgenomen. De gekozen fruitboomsoorten zorgen allen voor een formidabele bloei, een waar eldorado voor wilde bijen en hommels. Terwijl het fruit, al dan niet afgevallen, een belangrijke voedselbron is voor vogels en vlinders.

Klik hier voor de folder met beschrijving van de pakketten, planten en onderhoudstips. Let wel op: het aanbod kan verschillen van gemeente tot gemeente! Niet elke gemeente biedt alle pakketten aan en sommige gemeentes hebben een extra aanbod.

Hoe bestellen?

Heel eenvoudig! In het informatieblad of op de website van uw gemeente vindt u de beschrijving van het lokale aanbod, de wijze van betaling en het bestelformulier (Borsbeek, Malle, Ranst, Schilde, Wijnegem, Wommelgem en Zoersel). Het bestelformulier dient uiterlijk 31 oktober 2019 ingeleverd te worden op het gemeentehuis (opgelet voor Wijnegem is dit uiterlijk 18 oktober 2019 en voor Malle uiterlijk 26 oktober 2019).

Voor Antwerpen (districten Antwerpen, Berchem, Borgerhout en Deurne) verlopen de bestellingen via ons secretariaat. Een beschrijving van de aangeboden pakketten en bestelwijze van vindt u hier. Het bestelformulier dient uiterlijk 31 oktober in ons bezit te zijn.

Wanneer afhalen?

Op zaterdag 7 december 2019 op volgende uren en plaatsen:

Antwerpen: 10u-12u in 't Werkhuys, Zegelstraat 13, Borgerhout
Borsbeek: 12u-14u in Loods 30 op Fort III, Borsbeek
Malle: 10u-12u in het gemeentemagazijn, Nijverheidsstraat 7, Malle
Ranst: 10u-13u in de Drogenhofschuur, Schawijkstraat 105, Ranst
Schilde: 13u-15u in de Dienst der werken, Rozenhoek 2, Schilde
Wijnegem: 14u-16u in het oud recyclagepark, Lazaretstraat 38, Wijnegem
Wommelgem: 9u-11u in het Gemeentehuis, Kaakstraat 2, Wommelgem
Zoersel: 10u-12u in de schuur van de groendienst in het park Halle Hof, Kasteeldreef 55, Halle

Meer info

Antwerpen: secretariaat 03 354 55 06
Borsbeek: Milieudienst 03 320 94 02
Malle: Dienst Leefmilieu 03 310 06 37
Ranst: Dienst Omgeving 03 470 10 83
Schilde: Milieudienst 03 380 16 12
Wijnegem: Dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu 03 288 21 10
Wommelgem: Dienst Omgeving 03 355 12 58
Zoersel: Milieudienst 03 298 09 10