De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Andere natuurverenigingen

Natagora
Vereniging voor natuurbehoud in Wallonië en Brussel

Bond Beter Leefmilieu
Federatie van natuur- en milieuverenigingen in Vlaanderen

Greenpeace
Internationale milieuorganisatie

WWF
Internationale natuurbehoudsorganisatie

JNM
Jeugdbond voor Natuur en Milieu

Vogelbescherming Vlaanderen
Natuurbeschermingsorganisatie voor vogels en zoogdieren

Birdlife International
Internationale koepelorganisatie voor vogelbescherming

Instituut voor natuur- en bosonderzoek (INBO)
Wetenschappelijke overheidsinstelling

VOC Brasschaat-Kapellen
Vlaams Opvang Centrum voor vogels en wilde dieren in Kapellen

VOC Neteland
Vlaams Opvang Centrum voor vogels en wilde dieren in Herenthout