De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Persbericht: Natuurpunt vraagt (ook) Schijnwater in de stad

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op


In de Gazet van Antwerpen lezen we vandaag dat de partij Groen het idee van een Schijn-Scheldeverbinding terug onder de aandacht brengt. Natuurpunt Schijnvallei juicht dat toe.

Al sinds 1990

“Stromend water tussen Schijn en Schelde zijn meer dan ooit nodig om Antwerpen te vergroenen en te verkoelen”, zegt Jens Verwaerde, co-voorzitter. “We zijn verheugd dat in het artikel zelfs wordt verwezen naar een mogelijk traject dat in 2017 reeds door ons werd voorgesteld”.

Natuurpunt Schijnvallei ijvert daar al sinds 1990 voor. Zij wijst er op dat meerdere studies, plannen en beleidsmakers stelden dat het mogelijk is én dat meer water in de stad Antwerpen wat zou verkoelen.

Verkoeling, minder overstromingen en meer biodiversiteit

Het herstel van open water in Antwerpen zal een vitale bijdrage leveren aan het gewijzigde klimaat: verkoeling én een aangenamer leefomgeving. Door Schijn met Schelde te verbinden zal het gevaar voor overstromingen in Antwerpen Noord ook beperkt worden.

En: open water in de stad betekent meer biodiversiteit, meer grondwater voor onze parken, meer groen. De Europese Kaderrichtlijn Water stelt daarnaast dat vissen terug in “hun” rivieren moeten kunnen zwemmen. Maar richtlijnen en plannen blijven dode letter als je er niet in gelooft, als de angst voor het water blijft.

Oproep aan politiek en administratie

“We stellen tot vandaag vast dat dit bredere plaatje strandt en strandde op allerlei versnipperde, verdeelde, soms zogenaamd technische bezwaren” zegt Verwaerde. “Het bredere plaatje -de Schijn-Scheldeverbinding- ontbreekt: “water” is een verhaal van versnipperde regels en gedachten, van tig diensten en cellen die al te vaak meewarig kijken als het over ecologie, vissen of klimaat gaat”.
Langs welke straat, over welke buis of hoe diep die verbinding moet zijn: een stad als Antwerpen moet durven investeren in creativiteit.

“Trek die pijl”

De huidige groengebieden dragen effectief bij aan klimaatadaptatie. Door ze met elkaar te verbinden langs groenblauwe aders zal dat effect alleen maar vergroten.

Natuurpunt Schijnvallei roept opnieuw de stad en de betrokken diensten op om allerlei technische bezwaren te zien als een uitdaging, niet als een hindernis. En maak werk van de aanwerving van een klimaatregisseur!

Durf die pijl trekken van Schijn naar Schelde!