De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Paddenoverzet Schilde breekt opnieuw alle records

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

De 13de overzetactie zit erop en het is geen ongelukseditie geworden. Met maar 32 dagen was dit de kortste ooit, twee dagen korter dan vorig jaar. En het was ook een krachtige editie. Op één avond 1.394 amfibieën overzetten is hard labeur en met 7.257 dieren voor De Pont en de Rode Dreef sneuvelde het totaalrecord van vorig jaar met zo’n 500 dieren. Schijnbeemden trok naar coördinator van de actie Lode Rubberecht voor tekst en uitleg.

 

Schijnbeemden: Dag Lode, proficiat opnieuw met dit mooie resultaat. Had je dit na het recordjaar van 2017 zien aankomen? 

Lode: “Bedankt. Nee, eigenlijk niet. Ik sta er zelf ook versteld van. Vorig jaar klokten we af op 6.754 overgezette amfibieën. Ik had nooit durven dromen dat we er een jaar later nog eens 500 zouden bijdoen.” (lacht)

Schijnbeemden: Hoe is de overzet dit jaar verlopen?

Lode: “Kort, maar krachtig. Op 5 maart zijn we eraan begonnen. Dat is eerder laat in het seizoen. De oorzaak was de hardnekkige koudegolf die lang bleef aanhouden. Maar toen die stop van de fles ging hebben we dat geweten. Het was alsof ze klaar stonden om met z’n allen in de emmers te duiken. Binnen de week waren er verschillende avonden van 1.000 dieren en meer achter mekaar. Dat hebben we nog nooit meegemaakt.”

Schijnbeemden: Klinkt spectaculair. Deden alle soorten het even goed?

Lode: “Qua padden en kikkers zitten we goed, zowel in De Pont als in de Rode Dreef. De padden deden het in de Rode Dreef opvallend goed zelfs. Ook de drie salamandersoorten doen het er uitstekend, maar in De Pont was er in vergelijking met vorig jaar een stevige terugval. We geloven dat de afwezigheid van salamanders daar eerder te maken heeft met een toename van tuinvijvers dan met het wegvallen van een populatie. De kans is groot dat die beestjes met hun korte pootjes niet verder willen lopen dan nodig en dat ze voor een poel in eigen tuin kiezen. Dat is in ieder geval veiliger dan de baan oversteken.”

Schijnbeemden: Zo is dat. Volgend jaar opnieuw 500 dieren meer? 

Lode: “Ik durf het niet voorspellen (lacht). Wat ik wel weet, is dat de totale amfibieënpopulatie blijft groeien sinds we met de overzetactie gestart zijn. Sinds 2006 is de populatie in De Pont meer dan verdubbeld: van 2.051 naar 5.314 dieren. En sinds 2011 is ze stevig gegroeid in de Rode Dreef: van 1.282 naar 1.943 dieren. Ik durf daarom stellen dat we wel degelijk een verschil maken.”

Schijnbeemden: Dat is onmiskenbaar. We zijn benieuwd voor volgend jaar. Lode, het laatste woord is voor jou.

Lode: “Ik wil graag iedereen bedanken die op één of andere manier heeft meegeholpen aan de overzetactie in Schilde. Zonder hen kunnen we dat verschil niet maken. Het schepencollege, de milieudienst, de dienst der werken, de communicatiedienst. Zonder hun ondersteuning staan er geen schermen. De bewoners, de sporadische vrijwilligers en de harde kern. Zonder hen is er geen overzet. Bedankt!”

 

Resultaten

7.257 overgezette dieren

De Pont

 • 1.787 padden
 • 3.367 bruine kikkers
 • 67 alpenwatersalamanders
 • 62 kleine watersalamanders
 • 31 vinpootsalamanders
 • 0 groene kikkercomplex
 

De Rode Dreef

 • 118 padden
 • 1.154 bruine kikkers
 • 297 alpenwatersalamanders
 • 249 kleine watersalamanders
 • 124 vinpootsalamanders
 • 1 groene kikkercomplex

 

Conclusies

De Pont, een overzet van 931 meter

Het vierde beste jaar ooit voor de pad. Mogelijk zijn er toch een aantal padden overgestoken in januari tijdens die korte lenteprik. Dat zou het mindere aantal kunnen verklaren.

Een absoluut record voor de bruine kikker. Met 3.367 glibberaars doen de kikkers meer dan 1.000 beter dan vorig jaar. Op een gegeven moment vroeg iedereen zich af waar ze vandaan bleven komen!

Een slecht salamanderjaar. Het gemiddelde van vorige jaren werd niet gehaald. Enkel de alpenwatersalamander kwam in de buurt met 83% van het 12-jarig gemiddelde. Mogelijk waren er al salamanders op pad in januari, maar de meest voor de hand liggende oorzaak lijkt verandering van biotoop. Er zijn in de tuinen aan De Pont verschillende vijvers bijgekomen. De kans is groot dat de salamanders met hun korte pootjes niet verder willen lopen dan nodig en dat ze voor een poel in eigen tuin kiezen. Dat is in ieder geval veiliger dan de baan oversteken.

De Rode Dreef, een overzet van 178 meter

Een recordjaar voor 3 soorten:

 • de pad: 118 stuks. Vorig jaar waren er amper 33 dieren!
 • de alpenwatersalamander deed het meer dan uitstekend met 297 dieren. Dat is bijna 50 stuks meer dan het vorige record.
 • de groene kikker. Raar maar waar. Dit jaar voor het eerst in de Rode Dreef. De groene kikker blijft doorgaans in en om de vijver en daarom krijg je ze zelden of nooit te zien.
 

De vinpootsalamander en de kleine watersalamander kenden met 124 en 249 stuks hun op één na beste jaar. De bruine kikker was iets minder enthousiast. Er waren vier jaren met meer trek.

In tegenstelling tot in De Pont laten de salamanders het in de Rode Dreef niet afweten. Een extra reden om aan te nemen dat de afwezigheid van salamanders in De Pont eerder te maken heeft met een toename van tuinvijvers dan met het wegvallen van een populatie.

 

Tekst: Philip Barbaix / Lode Rubberecht