De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Overstromingsgebieden beschermen

Terug naar lijst

Geplaatst door Rebekka Deleu op

Op 5 mei heeft de Vlaamse Regering voorlopig de eerste 12 Watergevoelige openruimtegebieden (WORG) aangeduid. Dit zijn nog niet bebouwde gebieden met een harde bestemming (o.a. woongebied en industrie) die ook overstromingsgevoelig zijn, maar waarvoor de Vlaamse overheid in het verleden al had beslist dat ze beter niet meer bebouwd mogen worden. In die eerste reeks zat zowel een stuk recreatiegebied in Wijnegem, vlak naast ons reservaat Het Veer, als een grote industriezone in Wommelgem (Kappelleveld II). Dergelijke beslissingen kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen, op deze manier wordt de open ruimte langs onze rivieren en beken immers definitief gevrijwaard van bebouwing en ontstaan er mogelijkheden voor herstel van de natte valleien.

Natuurlijk verloopt deze aanduiding via een ganse procedure. Op 14 juli werden nog eens 21 gebieden voorlopig aangeduid en er zijn er nog zeker een honderdtal die nog in de wachtkamer zitten. Enkele ervan liggen in de Schijnvallei, met twee bovenstrooms in Malle waarvan één zelfs in het officiële brongebied van het Groot Schijn (Scherpenberg). Ook Schilde heeft nog 2 te beschermen gebieden, waaronder het bijzonder waardevolle valleibos van de Zetten (aan de Houtlaan). In Schoten is er ook nog eentje midden in de vallei van het Klein Schijn. We hopen dus dat de Vlaamse Regering deze gebieden ook snel mee in de procedure opneemt en vervolgens ook een definitieve aanduiding beslist voor alle gebieden. Want pas wanneer een WORG definitief is aangeduid mag er niet meer in gebouwd worden. Vaak worden zo niet alleen overstromingsgebieden gevrijwaard, maar ook de daar aanwezig waardevolle natuur.

De Vlaamse Regering lijkt voor die definitieve aanduiding wel te wachten tot de nieuwe planschaderegeling in voege is, die dergelijk herbestemmingen veel duurder zal maken en waar speculanten sterk van zullen profiteren. Hopelijk wordt er na deze eerste stap in de bouwshift nog voldoende geld vrijgemaakt om ook andere bedreigde open ruimte te beschermen, zoals waardevolle bossen in woon- of industriegebied. De aanduiding van WORG's is dus maar een eerste stap in het vrijwaren van de open ruimte.