De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Natuurpunt Schijnbeemden koopt nieuwe natuur aan

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Goed nieuws. Natuurpunt Schijnbeemden kon in Oelegem een paar waardevolle natuurterreinen kopen voor een totale oppervlakte van 6,21 ha. 

De Pont en de Rundvoort, twee bestaande natuurreservaten, worden hiermee aanzienlijk uitgebreid en de groene corridor langs Het Schijn wordt zo meer aaneengesloten natuurgebied.

 

Aankoop aan de Rundvoort

Natuurreservaat Rundvoort is een nat, bloemrijk hooiland waar heel wat zeldzame plantensoorten groeien zoals gevlekte orchis, kleine valeriaan, waterviolier en wilde bertram. 

Verdubbeling van beschermde natuur

Door de aankoop wordt het gebied verdubbeld in oppervlakte, er komt 1,21 ha nat hooiland bij. Bovendien groeit op één van de nieuw aangeworven percelen het in onze streken zeldzame waterdrieblad. Het beheerteam van Natuurpunt Schijnbeemden onderzoekt hoe de plant optimaal beschermd kan worden.

Ook het wilgen- en elzenbos van 2,75 ha dat naast de hooilanden van het natuurreservaat ligt tussen de Rundvoortweg en het Schijn, komt in beheer van Natuurpunt.

Bijzonder biotoop

Bij plantenliefhebbers is de Rundvoort een begrip. Er groeien heel wat zeldzame planten en dat is te danken aan een unieke situatie. Op verschillende plekken in het gebied borrelt het grondwater aan de oppervlakte, ook wel kwel genoemd. Dat water is rijk aan mineralen en die zorgen ervoor dat planten zoals gevlekte orchis een kans krijgen.

Het gebied is ook interessant voor andere soorten. De zeldzame waterspitsmuis leeft er en ook de moerassprinkhaan houdt zich in het hooiland op. Reeën zoeken er rust- en slaapgelegenheid en de torenvalk broedt er elk jaar in een speciale nestkast die de vogelwerkgroep heeft opgehangen.

 

Aankoop aan De Pont

Het is algemeen geweten dat natuurgebied De Pont een schat aan biodiversiteit herbergt dankzij het gevarieerde landschap. In het centrale deel van het reservaat ligt een vijver met open water en randvegetatie met daarrond een stuk rietland, een hooiweide met kwel, pioniersbos, oud loofbos, hakhout en een groot stuk omheind half open landschap met begrazing.

Het gebied krijg er met de aankoop een elzen- en populierenbos bij en een wandelweg palend aan het Schijn. De oppervlakte natuurgebied wordt zo’n 2,25 ha groter. 

 

Groene corridor

Met de aankoop van deze percelen probeert Natuurpunt Schijnbeemden het netwerk van natuur- en parkgebieden in de Schijnvallei met elkaar te verbinden. Zo ontstaat een lint van natuurgebieden waarlangs planten en dieren zich kunnen verspreiden. Voor het werkingsgebied van Schijnvallei start de corridor aan het Rivierenhof. Van daaruit loopt het groene lint langs natuurgebieden de Beemdkant en Het Veer in Wijnegem/Wommelgem, De Pont in Schilde, de Rundvoort en Vrieselhof in Oelegem tot in Zoersel.

Het beheerteam van Natuurpunt Schijnbeemden zal voor de nieuw aangekochte percelen een beheerplan opstellen en de gebieden ter erkenning indienen als uitbreiding van de bestaande natuurreservaten.

 

Steun ons

Wie de recente en toekomstige aankopen wil steunen, kan ons een extra duw in de rug geven met een gift via IBAN 56 2930 2120 7588 (BIC=GEBABEBB), vermelding van project 7724 – Schijnvallei. Voor giften vanaf 40 euro wordt een fiscaal attest afgeleverd.

 

Tekst: Philip Barbaix / John Maes