De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Geen pretpark in een groene vinger!

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Het zoemt van geruchten over een nieuwe ontwikkeling aan de rand van het luchthaventerrein: een pretpark onder de naam Captain Jack. Er zijn al grote bekommernissen geuit over bijkomende mobiliteitsproblemen die een dergelijke ontwikkeling zou veroorzaken in de omgeving. Natuurpunt wilt echter ook de ruimtelijke impact van deze ontwikkeling benadrukken, die reeds in 2009 op deze locatie werd mogelijk gemaakt. In het GRUP Afbakening grootstedelijk gebied Antwerpen kreeg deze zone de aanduiding als gebied voor stedelijke activiteiten, die allerlei ontwikkelingen toelaat.

Bij ontwikkeling van deze hoek (tussen spoorweg en R11/Krijgsbaan) zal dit een belangrijke barrière vormen, niet alleen tussen onze reservaten (Klein Zwitserland en Fort van Borsbeek), maar ook met de openruimtevinger die uit het oosten komt.

Daarnaast investeren we via afdeling Antwerpen Stad momenteel - samen met de stad - veel energie in de ecologische functionaliteit van de spoorwegbermzone ter hoogte van de Saffierstraat. De ecologische corridorfunctie van die zone wordt oa. ook erkend in de Natuurtoets "Fietsostrade Saffierstraat" door Arcadis i.o.v. Stad Antwerpen en Mortsel. Die spoorwegbermzone verbindt het bermenlandschap van de Ring rond Antwerpen (die op zich een ecocorridor vormt van Hobokense Polder tot Rivierenhof - en verder door) met het erkend natuurreservaat Klein Zwitserland, maar ook de openruimtevinger richting Fort van Borsbeek. In het bekroonde plan van Dirk Cleiren "Levend Netwerk", werd deze ecocorridor ook aangeduid als onderdeel van het grotere verbindingsnetwerk in en rond Antwerpen.

Het is dan ook duidelijk dat we ons moeten verzetten tegen een inrichting die een ecologische barrière op deze belangrijke site zou betekenen. Dit bezwaar gaat dan ook ruimer dan het concept van een “pretpark” dat vandaag op tafel ligt, maar betreft ook de voortschrijdende ontwikkeling met harde functies die op de site van de luchthaven bezig is. Een herziening van de visie op het luchthaventerrein uit 2009, met inbegrip van deze zone voor stedelijke ontwikkelingen is dan ook wenselijk.