De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

Bijzondere planten in De Pont

Terug naar lijst

Geplaatst door Natuurpunt Schijnvallei op

Natuurgebied De Pont in Schilde is geen onbekende voor plantenliefhebbers. De plantenwerkgroep loopt regelmatig rond in het gebied en terecht. Want er groeien heel wat bijzondere soorten.

Wij lichten er drie uit: gewone addertong, bijenorchis en bosorchis.

 

Gewone addertong

De addertong is een kleine varen die behoort tot de addertongfamilie. De plant wordt tussen de 5 en 35 cm lang en heeft een korte rechtopstaande wortelstok.

Bijzonder is dat elke plant op het groeipunt van de wortelstok slechts één blad per jaar produceert. De sporenpluim lijkt op de tong van een adder. Vandaar de Nederlandse naam. De sporen rijpen tussen mei en augustus.

Addertong is in onze streken zeldzaam en komt voor in vochtige graslanden, rietvelden, duinvalleien, schraallanden en afgravingen. Soms ook in bossen. Maar de natuurlijke omgeving zijn zandduinen. 

In De Pont groeit de plant op een stuk dat werd opgehoogd met kalkrijk zand. Net zoals bij de bijenorchis is de aanwezigheid van kalk belangrijk voor de groei.

 

Bijenorchis

Deze orchidee is een kampioen in mimicry: het nabootsen van een insect. De plant maakt zelf geen nectar, maar probeert om mannelijke wilde bijen te verleiden. Het doel: met de bloem paren en zo stuifmeel verspreiden. De plant kan tot 60 cm hoog worden.

De onderste lip van de bloem lijkt op een honingbij. Vandaar de Nederlandse naam. De bloeiperiode valt van begin juni tot half juli.

Bijenorchis is in onze streken zeldzaam en groeit op kalkhoudende, vochtige graslanden die in het verleden verstoord zijn geweest. Je kan de plant tegenkomen op verlaten akkers, wegbermen, puinstortplaatsen, dijken in duinen en op industrieterreinen.

Ondanks de opvallende bloem zijn bijenorchissen heel moeilijk te vinden. Het beste moment om ze te zoeken is vlak na de winter. Dan vallen de typische bladen beter op tussen de lage begroeiing. Van zodra de vegetatieperiode start, wordt het heel moeilijk om ze terug te vinden.

In De Pont groeit bijenorchis op een stuk dat werd opgehoogd met kalkrijk zand. 

 

Bosorchis

De bosorchis is een plant uit de orchideeënfamilie en kan tussen 15 en 50 cm hoog worden. 

Je kan de bosorchis onderscheiden van de gevlekte orchis door goed te kijken naar de onderste bloemslip. Bij de gevlekte orchis is die diep drielobbig en is de middelste lob even breed als de zijlobben. 

Bosorchissen komen voor op droge of vochtige, grazige plaatsen en in lichte bossen. De plant bloeit in juni en begin juli.

In De Pont groeien de planten op een stukje dat vroeger een natte hooiweide was. Het beheerteam maait de hooiweide nadat de orchideeën in zaad zijn gekomen. Daarna wordt het stuk open gezet voor nabegrazing. De grazers lijken een rol te spelen in de verspreiding van de zaden. Want de laatste jaren zien we de bosorchissen ook op andere plaatsen in De Pont opduiken.

 

Tekst: Philip Barbaix