De regionale werking van Natuurpunt voor Westmalle, Zoersel, Schilde, Oelegem, Ranst, Wommelgem, Wijnegem, Borsbeek, Deurne, Borgerhout, Berchem en Antwerpen.

NP Voorkempen

Het werkingsgebied van Natuurpunt Voorkempen omvat de gemeenten Malle en Zoersel. In totaal beheert afdeling Voorkempen ongeveer 90 ha natuur, verspreid over 6 natuurgebieden. Sommige van deze gebieden bevinden zich buiten de grenzen van het werkingsgebied. Daarnaast heeft zij een klein perceel gemeentegrond, nl. het Schildeken, in beheer.

In de Vallei van de Delfte Beek (50 ha) vinden we beekbegeleidende bossen afgewisseld met natte ruigten en bloemrijke hooilanden. Dwars door het gebied meandert de Delfte beek. Door het verbeteren van de waterkwaliteit zwemmen er opnieuw zeldzame vissen in de beek en scheren in de zomer kleurrijke beekjuffers over het water. Ook de schuwe boommarter voelt zich hier thuis. De kern van dit gebied is De Kluis. In 1990 werd dit voormalig naturistendomein aan Natuurreservaten vzw geschonken. Een publiek wandelpad doorheen het gebied vertrekt aan het Kruis van Blommerschot (Kruisdreef Zandhoven).

In de vallei van het Groot Schijn te Zoersel ligt het natuurgebied Vorse Beemden (5ha). We vinden er een kleinschalig landschap met broekbossen en vochtige graslanden. Het gebied vormt een overstromingsgebied en helpt zo wateroverlast voor omliggende woongebieden te verminderen.

De Hegte Heyde (10ha) ligt aan de rand van het uitgestrekte Molenbos. De kern van het gebied is een waardevol heischraal grasland. In de nazomer wordt het door schapen begraasd. Langs het grasland en doorheen het omliggende bos loopt een publiek wandelpad (startpunt: Oude Liersebaan, naast AZ Sint Jozef).

Aan de rand van het bekende Zoerselbos ligt het Heiblok (10 ha). Dit gevarieerde gebied met heischrale graslanden en gagel- en wilgenstruwelen wordt beheerd samen met de Vrienden van het Zoerselbos vzw.

Naast het Kempisch Kanaal en omgeven door oude kleiputten ligt de Bonte Klepper (7ha). Het gebied werd vernoemd naar een bijzondere vogel, de grauwe klauwier, in de volksmond de "bonte klepper". Het gebied bestaat uit natte heide en vennen. Unieke planten en dieren zoals klokjesgentiaan, moeraswolfsklauw en heideblauwtje maken dit gebied waardevol, maar ook erg kwetsbaar.

In de schaduw van het Trapistinnenklooster in de Brechtse Heide ligt het Marbelenven (3ha). Een recent hersteld heideven vormt hier een paradijs voor kikkers en libellen. Langs de venoevers groeien zeldzame planten zoals kleine zonnedauw en veenpluis.

Overzicht

Vallei van de De Delfte Beek (project 7720)
    ° De Kluis/Blommerschot (Oostmalle/Zoersel)
    ° Zalfens Gebroekt (Westmalle)

Schijnvallei (project 7724)

    ° Vorse Beemden in Sint-Antonius Zoersel

De Hegte Heyde in Westmalle (project 7758)

Zoerselbos (project 7719)
    ° Heiblok in Zoersel

Bonte Klepper in Rijkevorsel (project 7106)

Marbele Ven in Brecht (project 7211)

t Schildeken in Oostmalle